Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powołanie Członków Zarządu na następną kadencję

Raport bieżący nr 5/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego “PEPEES" S.A. w Łomży informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza “PEPEES" S.A. powołała na kolejną kadencję Zarząd Spółki “PEPEES" S.A. w niezmienionym składzie: Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu, Krzysztof Homenda Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy. Życiorysy zawodowe w/w Członków Zarządu podane są we wcześniejszych raportach bieżących. Wojciech Faszczewski – Prezes Zarządu ( życiorys w raporcie bieżącym nr 25/2010), Krzysztof Homenda Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy ( życiorys w raporcie bieżącym nr 18/2011). Pan Wojciech Faszczewski pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej PPZ BRONISŁAW Sp. z o.o. , Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce zależnej ZPZ LUBLIN Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce stowarzyszonej CHP Energia Sp. z o.o. Pan Wojciech Faszczewski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Pan Krzysztof Homenda pełni funkcję Prezesa Zarządu w. spółce zależnej ZPZ LUBLIN Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej PPZ BRONISŁAW Sp. z o.o. oraz spółce stowarzyszonej CHP Energia Sp. z o.o. Pan Krzysztof Homenda oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie jest też wspólnikiem w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Powołani Członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-04-07 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2016-04-07 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

czw 07, kwiecień 2016 22:42 Opublikował: Szymon Janucik