Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przyjęcie oferty Emitenta w przetargu organizowanym przez URE

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 7 lipca 2016 r. powziął informacje o wyborze przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oferty złożonej przez Spółkę w przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w związku z czym Emitentowi zostaną przyznane świadectwa efektywności energetycznej - PMEF tzw. białe certyfikaty o wartości netto (tj. po potrąceniu kosztów i prowizji) ok. 1,2 mln zł według aktualnej wyceny tej kategorii certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Oferta złożona przez Emitenta wskazywała na zrealizowane w latach 2012-2015 inwestycje dotyczące instalacji rekuperatora w stacji odzysku białka oraz modernizacja zakładowej sieci ciepłowniczej.Po wypełnieniu formalnych czynności związanych z rozstrzygnięciem przedmiotowego przetargu z oczekiwaniem Emitenta ww. certyfikaty zostanę przekazane Spółce w perspektywie do końca III kwartału 2016 roku.
Intencją Emitenta będzie sprzedaż pozyskanych certyfikatów na TGE zgodnie z aktualnymi cenami transakcyjnymi co będzie miało istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-07-07

czw 07, lipiec 2016 15:08 Opublikował: Szymon Janucik