Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PEPEES S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku do Spółki wpłynęła od Pana Piotra Łuniewskiego pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. W przesłanym oświadczeniu Pan Piotr Łuniewski nie wskazał przyczyny rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-12-29
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2016-12-29

czw 29, grudzień 2016 15:51 Opublikował: Szymon Janucik