Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

UZUPEŁNIENIE RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 4/2017

Raport bieżący nr 5/2017


W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 4/2017 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła załącznik do projektu uchwały nr 24.
Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r poz. 133).
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-10
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-10

pon 10, kwiecień 2017 15:26 Opublikował: Szymon Janucik