Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 25% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 7/2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie pana Grzegorza Maj, pełnomocnika akcjonariuszy: Michała Skotnickiego i Maksymiliana Skotnickiego, umocowanego do reprezentowania tych akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. i wykonywania prawa głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania z 31.095.476 akcji Spółki stanowiących 32,73% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 31.095.476 głosów, co stanowi 32,73% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie pełnomocnik poinformował, iż poza reprezentowaniem wyżej wymienionego akcjonariusza posiada 350 akcji Spółki.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-25
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-25

wto 25, kwiecień 2017 11:06 Opublikował: Szymon Janucik