Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ

Raport bieżący nr 9/2017

Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2017 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Maksymilian Skotnicki: 20.395.465 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 20.395.465 głosów na ZWZ, które stanowiły 27 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 21,47 %.
Michał Skotnicki: 10.700.011 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 10.700.011 głosów na ZWZ, które stanowiły 14,17 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 11,26 %.
Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 7,15% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 5,68 %.
Epsilon FIZ AN.: 5.271.499 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 5.271.499 głosów na ZWZ, które stanowiły 6.98 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 5,55%.
Jeffrey Robert Butcher: 4.747.609 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.747.609 głosów na ZWZ, które stanowiły 6,29 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,997 %.
Demexx Polska sp. z o.o. 4.281.423 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.747.609 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,67 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,51 %.
M7 sp. z o.o.: 4.149.014 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.149.014 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,49% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,37%.
John Robert Jandura - Cessna: 4.040.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.040.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,35% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,25%.
Navigator Trade Limited: 3.887.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.887.917 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,15% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,09 %.
W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 75.514.551 głosów, tj. 79,49 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-04-26
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-04-26

śro 26, kwiecień 2017 16:01 Opublikował: Szymon Janucik