Strona główna » O firmie » Wydarzenia

PEPEES S.A. wspiera zrównoważony rozwoju firm z regionu

Zarząd firmy PEPEES S.A. podjętą uchwałą z dnia 30.12.2016 roku o zakupie na początku 2017 roku certyfikowanego materiału zarybieniowego szczupaka wpiera finansowo proces zarybiania rzeki Narew przez Gospodarstwo Rybackie Łomża.

Przedstawiciele firmy Gospodarstwa Rybackiego Łomża zwrócili się do Zarządu firmy PEPEES S.A. o wsparcie finansowe procesu zarybiania rzeki Narew. Prośba spotkała się z pozytywną decyzją ze strony Zarządu firmy PEPEES zawartą w podjętej uchwale Nr 57/2016 z dnia 30.12.2016 roku o zakupie na początku 2017 roku certyfikowanego materiału zarybieniowego szczupaka na kwotę 2 000,00 zł brutto. Odbiór materiału zarybieniowego ma nastąpić w dniu 27.04.2017 roku z Gospodarstwa Rybackiego Ostródy z wylęgarni w Warlitach Wielkich. Powyższy termin został ustalony przez Gospodarstwo Rybackie w Łomży i zawiera czas dojrzewania wylęgu szczupaka w wylęgarni w Warlitach w powiązaniu z oceną zasobności pokarmu w starorzeczach wylanej aktualnie rzeki Narew. Zaprezentowany sposób jakości odbieranego wylęgu, jego ceny jednostkowej oraz wybór terminu, w jakim zostanie zrealizowane zarybienie decyduje o efektywności całego procesu zarybienia wód rzeki Narew. Zarybianie odbywa się w odpowiednich warunkach, jednakże ze względu na chłodną wiosnę w tym roku jest ono możliwe do zrealizowania dopiero pod koniec kwietnia. Ilość wpuszczanych ryb przez Gospodarstwo Rybackie Łomża to ponad 1.100.000 sztuk malutkich rybek. Niestety do rozrodu dorasta jedynie 10%.

Zarybienie okolic starorzeczy Węgra i Dziada finansowane przez ,,PEPEES” S.A. w ilości ok. 167 tys. szt. narybku zostanie zrealizowane w dniu 27.04.2017 roku. i będzie miało miejsce
w sąsiedztwie obiektu łąkarskiego Kupiski-Jednaczewo, na użytkach zielonych, gdzie oczyszczane są ścieki pochodzące z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego ,,PEPEES” S.A. Właściwości przetwarzanych ścieków, bogate w składniki pokarmowe - azot, fosfor i potas, sprawiają, że właściciele terenów Kupiski-Jednaczewo osiągają bardzo wysokie plony siana.

Zarybianie szczupakiem ma istotny wpływ na zachowanie równowagi ekologicznej w ekosystemach wodnych. Szczupak jest naturalnym selekcjonerem ryb mało cennych jak też innych pojawiających się w nadmiarze organizmów wodnych. Jak dodaje prezes grupy PEPEES Pan Wojciech Faszczewski: „Zarybianie rzeki realizowane przez ,,PEPEES” S.A. wraz z Gospodarstwem Rybackim ma na celu zwrócenie uwagi na aspekty środowiskowe w naszym życiu oraz promocję aktywnego korzystania z terenów nadnarwiańskich.”

2017-04-27 15:21 Opublikował: Szymon Janucik