Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 23/2017


Zarząd PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 października 2017 r. otrzymał od SATURN TFI S.A. zawiadomienie o zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce w którym wskazano, iż Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz Epsilon) zwiększył stan posiadania akcji spółki o 4.118.203 akcji. Przed zmianą udziału Fundusz Epsilon posiadał 9.931.499 akcji spółki, co stanowiło 10,45% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów Spółki. Aktualnie Fundusz Epsilon posiada 14.049.702 akcji Spółki, co stanowi 14,79% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów Spółki.

Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-10-10
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-10-10

wto 10, październik 2017 12:54 Opublikował: Szymon Janucik