Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący nr 24/2017

Zarząd PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 października 2017 r. otrzymał od SATURN TFI S.A. zawiadomienie o zwiększeniu udziału Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz Epsilon) w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz jednocześnie o przekroczeniu przez Fundusz Epsilon progu 15% w ogólnej liczbie głosów.
W zawiadomieniu poinformowano o zwiększeniu przez Fundusz Epsilon stanu posiadania akcji spółki w łącznej liczbie 4.149.014. Przed zmianą udziału Fundusz Epsilon posiadał 14.049.702 akcji spółki, co stanowiło 14,79% w kapitale zakładowym Spółki. Aktualnie Fundusz Epsilon posiada 18.198.716 akcji Spółki, co stanowi 19,16% w kapitale zakładowym Spółki.
Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-10-16
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-10-16

pon 16, październik 2017 15:32 Opublikował: Szymon Janucik