Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 26/2017

Zarząd PEPEES S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku godz. 16:59 otrzymała od SATURN TFI S.A. zawiadomienie o zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej lczbie głosów w Spółce, w którym wskazano, iż Epsilon Fundusz Inwestycyjny zamkniety Aktywów Niepublicznych( Fundusz Epsilon) zwiekszył stan posiadania akcji spółki o 3.203.517 akcji. Przed zmianą udziału Fundusz Epsilon posiadał 18.241.044 akcji spółki, co stanowiło19,20% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów Spółki. Aktualnie Fundusz Epsilon posiada 21.444.561 akcji Spółki, co stanowi 22,57% w kapitale zakładowym/ogólnej liczbie głosów Spółki.

Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-12-04
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-12-04

pon 04, grudzień 2017 09:42 Opublikował: Szymon Janucik