Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

NABYCIE TRZECIEGO PAKIETU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GOSPODARSTWO ROLNE PONARY SP. Z O.O.

Raport bieżący nr 1/2018

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 w sprawie zawarcia przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") warunkowej umowy nabycia przez Spółkę ok. 34,92% udziałów w spółce Gospodarstwo Rolne Ponary sp. z o.o. ("Ponary"), Zarząd Spółki informuje, że w wykonaniu ww. umowy oraz w związku z umową kredytu inwestycyjnego dotyczącą finansowania nabycia udziałów Ponarów, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2017, w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka zawarła z dwoma osobami fizycznymi, akcjonariuszami Spółki, warunkowe umowy sprzedaży, na podstawie których Spółka nabędzie pakiet pozostałych udziałów w Ponarach obejmujący łącznie ok. 32,6% udziałów ("III Pakiet Udziałów").

Nabycie III Pakietu Udziałów nastąpi pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu udziałów objętych tym pakietem przysługującego mu na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeżeli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu III Pakietu Udziałów, Spółka stanie się właścicielem 100% udziałów w Ponarach.

O nabyciu II Pakiet Udziałów obejmującego pakiet 32,5% udziałów Ponarów Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2017.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2018-01-04
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2018-01-04

czw 04, styczeń 2018 13:29 Opublikował: Szymon Janucik