Strona główna » O firmie » Wydarzenia

Konferencja na temat przyszłości polskiego rolnictwa z udziałem Prezesa Zarządu PEPEES S.A.

W dniu 9 stycznia 2018 roku w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbyła się konferencja „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa w Polsce – perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. W wydarzeniu wziął udział Prezes Zarządu PEPEES S.A. Wojciech Faszczewski, wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki, przedstawiciele polskiego Parlamentu oraz licznie przybyli goście.

Spotkanie rozpoczął Mariusz Lęgowski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zaznaczył, że jednym z celów organizacji jest wspieranie branży spożywczej oraz rozwoju rolnictwa. Komisji Europejskiej zależy na wspieraniu branży w szerokim zakresie.
Następnie głos zabrał Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwu Rolnictwa zależy przede wszystkim na wspieraniu rolników, natomiast plany Wspólnej Polityki Rolnej, które mówią o szerszym zakresie działań, wymagają zwiększenia budżetu. Wiceminister wskazał także na fakt, iż WPR powinna uwzględniać potrzeby małych i średnich gospodarstw, czego do tej pory brakowało.
Jednym z gości spotkania była dr Iwona Nurzyńska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Dr Nurzyńska wskazała, że kilkanaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej zostało wykorzystane bardzo efektywnie i stało się motorem napędowym sektora rolno - spożywczego. Zwróciła jednak uwagę na fakt, że w Unii Europejskiej odnotowuje się spadek poziomu wsparcia dla rolnictwa i produkcji żywności na jednego mieszkańca w stosunku do innych kontynentów.
O perspektywie biznesu mówił Prezes Zarządu PEPEES S.A. Wojciech Faszczewski, który wielokrotnie podkreślił konieczność utrzymania dopłat bezpośrednich dla rolników. Prezes wskazał także na stabilny rozwój firmy, który udało się osiągnąć dzięki współpracy z rolnikami. Podkreślił także potrzebę wspierania polskiego sektora rolnego, który staje się coraz bardziej istotną gałęzią polskiej gospodarki i ma ogromny potencjał produkcyjny, który powinien być zabezpieczony dopłatami bezpośrednimi do produkcji ziemniaka skrobiowego dla polskich rolników w nowym okresie WPR po 2020 roku.
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele polskiego parlamentu, m.in. przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Sachajko, wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dorota Niedziela. Poseł Ardanowski podkreślił zaangażowanie parlamentarzystów w rozwój polskiej wsi, zaznaczył jednak, że warto szukać innowacyjnego podejścia do rolnictwa.
Wśród wniosków płynących ze spotkania zdecydowanie można wymienić konieczność podniesienia standardu życia polskich rolników oraz wyrównania dopłat dla polskiego sektora rolnego.
Jako przedstawiciele branży skrobiowej jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że potrzeby naszego sektora zostały dostrzeżone podczas spotkania. Mamy nadzieję, że to początek dyskusji o konieczności wprowadzenia zmian w polityce rolnej i dalej początek realnych zmian, które odczują zarówno duże, jak i małe i średnie gospodarstwa rolne.

2018-01-11 12:30 Opublikował: Przemysław Modzelewski