Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. („Spółka”) informuje, że 12 stycznia 2018 roku otrzymał od Panów Michała Skotnickiego oraz Maksymiliana Skotnickiego, tj. akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wniosek o niezwłoczne zwołanie przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-01-12 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-01-12 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 12, styczeń 2018 14:37 Opublikował: Szymon Janucik