Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I WYBÓR RADY NADZORCZEJ

Raport bieżący nr 5/2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2 lutego 2018 r. otrzymał pismo akcjonariusza Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawierające wniosek o zwołanie przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenie w porządku obrad następującego punktu: "Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-02 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-02-02 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 02, luty 2018 15:34 Opublikował: Szymon Janucik