Strona główna » O firmie » Wydarzenia

Debata z udzialem Spółki Pepees

Debata „Jak wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?” z udziałem PEPEES

      5 Marca Pan Tomasz Rogala wiceprezes Spółki PEPEES uczestniczył w eksperckiej debacie. Podczas dyskusji został poruszony temat zmian społeczno – ekonomicznych w polskim rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat. Mogliśmy również usłyszeć o modernizacji polskiego rolnictwa i wzroście konkurencyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Dowiedzieliśmy się jakie jest znaczenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jakie są perspektywy na kolejne lata.
Pan Ryszard Zarudzki z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił priorytety z punktu widzenia Resortu w czterech filarach:
1.    Stabilizacja dochodów rolnych, wzrost innowacyjności gospodarstw
2.    Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich
3.    Pozarolnicze miejsca pracy
4.    Sprawna administracja
Podczas debaty podkreślano istotę polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej „Największe osiągnięcie to handel zagraniczny – bez standardów unijnych nie osiągnęlibyśmy tego”.
Spotkanie miało na celu przyjrzenie się jak Wspólna Polityka Rolna wpłynęła na zmiany w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich lat, w jaki sposób przeciwdziała problemom, z którym boryka się polska wieś oraz rozmowę o przyszłych perspektywach rozwoju obszarów wiejskich.
Debata ekspercka została zorganizowana przez EURACTIV.pl, we współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską.

Wśród Panelistów znaleźli się
1.    Jerzy Bogdan Plewa 0 Dyrektor ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska
2.    Ryszard Zarudzki – Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3.    Czesław Siekarski – przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Parlament Europejski
4.    Jan Krzysztof Ardanowski – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP
5.    Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6.    DR. hab. Renata Grochowska, prof. nadzw. Instytutu i Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.

2018-03-14 19:41 Opublikował: Przemysław Modzelewski