GRUPA PEPEES

Grupę PEPEES, tworzą zakłady w Łomży, Lublinie i Bronisławiu. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest podmiotem dominującym wobec Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego „ZPZ Lublin” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” Sp. z o.o.