Strona główna » O firmie » Wydarzenia » Ogłoszenia

Zaproszenie do złożenia ofert i wzięcia udziału w przetargu na dostawę opakowań papierowych

Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży zaprasza

do złożenia ofert i wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę opakowań papierowych w okresie: 01.07.2016 – 30.06.2017.

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

ul. Poznańska 121 , 18-402 Łomża

tel: (+48 86) 21 55 800

fax: (+48 86) 21 83 242

 

2. Przedmiot zamówienia: worki papierowe

 

 1. wk 1b(80)+1sc(80) / 50x58x13

bez nadruku

- wentyl tulejowy wewnętrzny biały

- ilość opakowań: 100 000 szt.

 

2) wk 1b(80)+1sc(80) / 50x58x13

- z nadrukiem SKROBIA – 2 kolory

- wentyl tulejowy wewnętrzny biały

- ilość opakowań: 120 000 szt.

 

3) wk 1b(80)+1sc(80) / 50x58x13

- z nadrukiem SKROBIA – 2 kolory

- wentyl tulejowy zewnętrzny biały termozgrzewalny

- ilość opakowań: 600 000 szt.

 

4) wk 2sc(80) / 50x58x13

- z nadrukiem BIAŁKO – 2 kolory

- wentyl tulejowy wewnętrzny

- ilość opakowań: 50 000 szt.

 

5) wk 1b(70)+3sc(70) / 52x76x13

- z nadrukiem MALTODEKSTRYNA – 2 kolory

- wentyl tulejowy zewnętrzny biały

- ilość opakowań:. 130 000 szt.

 

6) wk 1b(70)+2sc(70) / 50x72x13

- z nadrukiem GLUKOZA – 2 kolory

- wentyl tulejowy zewnętrzny biały

- ilość opakowań: 100 000 szt.

 

 1. ok 1b(80)+1sc(80) / 50x80x16

- z nadrukiem GLUKOZA BEZWODNA – 1 kolor

- ilość opakowań: 10.000 szt.

 

- poz. 1-7 –miejsce dostawy: PEPEES S.A. Łomża

 

 

 1. wk 1b(70)+2sc(70) / 50x58x13

- z nadrukiem SKROBIA – 2 kolory

- wentyl tulejowy wewnętrzny

- ilość opakowań: 160 000 szt.

 

 1. okp 1b(70)+70/10pe+1sc(70) / 60x100x22

- bez nadruku

- 70/10pe - wewnętrzna warstwa papier powlekany polietylenem

- ilość opakowań: 50 000 szt.

 

- poz. 8-9 – Kupujący i miejsce dostawy: PPZ BRONISŁAW

 

 

 1. wkp 2sc(70)+70/10pe / 50x60x13

- bez nadruku

- 70/10pe - papier powlekany polietylenem

- wentyl tulejowy zewnętrzny

- ilość opakowań: 31 000 szt.

 

 1. okp 1b(70)+70/10pe+1sc(70) / 60x100x22

- bez nadruku

- 70/10pe - wewnętrzna warstwa papier powlekany polietylenem

- ilość opakowań: 28 000 szt.

 

- poz. 10-11 – Kupujący i miejsce dostawy: ZPZ LUBLIN

 

 

3. Termin wykonania zamówienia : 01.07.2016r. – 30.06.2017r.

 

4. Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

ul. Poznańska 121 , 18-402 Łomża - do 17.06.2016r. do godz. 15.00

 

5. Inne informacje:

 

 1. Oferta winna zawierać:

 

- potwierdzoną ( datą, podpisem i pieczęcią) załączoną specyfikację na worki PEPEES S.A.

 

- deklarację zgodności o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością – zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenia WE i Ministra Zdrowia oraz Ustawami o bezpieczeństwie żywności)

 

- wyniki badań fizykochemicznych opakowań wykonane w ciągu ostatniego roku:

 

 1. badania na zgodność z PN-P-50430:1998 ( przekazywanie smaku i zapach, zawartość As, Cu, Fe, Zn, Pb, Cd, fenolu, formaldehydu i chlorków, trwałość nadruku,)

 2. badania na zgodność z dyrektywą opakowaniową 94/62/EC ( zawartość metali: Cr, Cd, Hg)

 3. badania mikrobiologiczne

 4. badania dotyczące  migracji tj. przenikania substancji z materiałów i wyrobów ( papier, klej, farby) do żywności w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka oraz powodujących zmiany w składzie żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych.

 

 

 

 

- cenę jednostkową opakowania (wraz z nadrukiem) wraz z kosztami transportu

- cenę wykonania klisz i matryc do nadruku

- termin płatności

- minimalną partię wykonania / dostawy

- termin realizacji zamówienia

 

 1. Wybrane firmy ( spełniające powyższe wymagania ) zostaną zaproszone do kolejnego etapu postępowania przetargowego.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia w części lub całości postępowania bez podania przyczyny oraz nie udziela informacji o innych oferentach i złożonych ofertach.

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące nadruku oraz wykonania opakowań zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

 

 1. Projekt umowy zostanie przedstawiony wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Barbara Matyszewska , Ireneusz Krajewski - tel. 086.2155834; zakupy@pepees.pl,

2016-06-01 15:50 Opublikował: Szymon Janucik