Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 28 czerwca 2019

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów

Akcjonariat

według

liczby akcji

Akcjonariat

według

liczby głosów

 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 27 714 832 29,17 %  29,17 % 
Michał Skotnicki 21 399 780 22,53 % 22,53 % 
Maksymilian Maciej Skotnicki 20 703 282 21,79 % 21,79 % 
Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42 % 8,42 % 
 Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,46 % 6,46 % 
 Pozostali

11 054 412

11,63 %  11,63 % 
       
Ogółem 95 000 000 100 % 100 % 

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,
  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, październik 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik