Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 4 grudzień 2017

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów

Akcjonariat

według

liczby akcji

Akcjonariat

według

liczby głosów

Maksymilian Maciej Skotnicki 20 395 465 21,47 % 21,47 % 
 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 21 444 561 22,57 %  22,57,16 % 
Michał Skotnicki 10 700 011 11,26 % 11,26 % 
Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,42 % 8,42 % 
Borkowski Krzysztof (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp z.o.o.) 7 923 409  8,34 %  8,34 % 
 Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,46 % 6,46 % 
 Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z.o.o. 5 397 343  5,68 % 5,68 % 
 Pozostali

15 010 911

15,80 %  15,80 % 
       
Ogółem 95 000 000 100 % 100 % 

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,
  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, październik 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik