Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Akcjonariat

Akcjonariat stan na 28 październik 2016

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%) Liczba głosów

Akcjonariat

według

liczby akcji

Akcjonariat

według

liczby głosów

Maksymilian Maciej Skotnicki 19 532 088 20,668 % 20,668 % 
Michał Skotnicki 10 700 011 11,263 % 11,263 % 
Newth Jonathan Reginald 7 995 200 8,416 % 8,416 % 
Borkowski Krzysztof (pośrednio, w tym Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp z.o.o.) 7 923 409  8,34 %  8,34 % 
 Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z.o.o. 5 397 343  5,68 % 5,68 % 
 Richie Holding Ltd. 6 133 100 6,455 % 6,455 % 
 Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 5 271 499  5,55 %  5,55 % 
 Pozostali 36.317.461 38,22 %  38,22 % 
       
Ogółem 95 000 000 100 % 100 % 

 

 Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 95 000 000 akcji, w tym:

  • 83 000 000 akcji Serii A,
  • 12 000 000 akcji Serii B,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,06 zł.

czw 29, październik 2015 11:45 Opublikował: Szymon Janucik