Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 10/2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2020 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2019 roku):
- przychody ze sprzedaży: 56 917 tys. zł (63 572 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 5 335 tys. zł (13 684 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 3 724 tys. zł (9 604 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I kwartał 2020 roku:
- przychody ze sprzedaży: 40 670 tys. zł (46 219 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: 3 096 tys. zł (10 572 tys. zł)
- zysk (strata) netto: 2 417 tys. zł (8 229 tys. zł)
Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów oraz zmniejszeniu cen sprzedaży, w ocenie Spółki będących wynikiem sytuacji na rynku spowodowanej pandemią.

Emitent przypomina, że wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-06 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-05-06 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 06, maj 2020 17:36 Opublikował: Szymon Janucik