Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 23/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje, iż w dniu 12 lipca 2007r. wpłynęła do Spółki informacja, iż Pani Dorota Sylwia Kopczyńska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1. pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2007-07-12 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu Andrzej Kiełczewski  
  2007-07-12 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Adam Karaś  
czw 12, lipiec 2007 20:24 Opublikował: Szymon Janucik