Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja dot. znacznego akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 48/2008

W związku z faktem, iż Spółka MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr – dokonała w okresie od 7 do 16 listopada 2007r. transkacji zakupu znacznego pakietu akcji PEPEES S.A. stanowiącego obecnie 26, 32 % kapitału zakładowego Emitenta ( RB NR: 36/2007, 38/2007, 42/2007), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, wystosował do MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED zapytanie dot. okoliczności nabycia akcji oraz struktury grupy kapitałowej w ramach, której dokonano nabycia w/w znacznego pakietu.

W dniu 4 grudnia 2007r. wpłynęła do Spółki informacja, iż Spółka Central Capital LLC z siedzibą w USA oraz MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED Z SIEDZIBĄ NA Cyprze wchodzą w skład grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt.16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto zgodnie z otrzymaną informacją od, MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED – w dniu 6 listopada 2007r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MIDSTON, na podstawie którego Central Capital LLC objęła 66% udziałów w Spółce MIDSTON i w konsekwencji, zgodnie z art. 4 pkt.14 lit a) i b) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – Spółka Central Capital LLC jest podmiotem dominującym wobec MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED .

Raport sporządzono na podstawie art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-12-05   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-12-05   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

śro 05, grudzień 2007 09:17 Opublikował: Szymon Janucik