Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Postanowienie Sądu do zwolania NWZA (raport nr 9/2010)

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał postanowienie Referendarza Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział KRS ("Sąd") upoważniające Midston Developments Limited w Nikozji ("Midston") do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

(i) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

(ii) delegacja członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

(iii) powierzenie Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

(iv) zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej;

(v) podjęcie uchwały rozstrzygającej czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

Jednocześnie Sąd wyznaczył na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Sławomira Jakszuka.. Postanowienie Referendarza nie jest prawomocne.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Andzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
czw 11, marzec 2010 13:12 Opublikował: Szymon Janucik