Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta raportu 18/2011

Raport bieżący nr 18/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 18/2011 nieprawidłowo został podany okres zatrudnienia Pana Krzysztofa Homenda na stanowisku Dyrektora Finansowego w spółce PEPEES S.A. Jest to okres 04.2011-31.05.2001, zamiast 04.2011-30.05.2011. Poniżej Zarząd PEPEES S.A. podaje skorygowaną treść raportu 18/2011. Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd "PEPEES" S.A. informuje, że z dniem 31 maja 2011 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu jego Zarządu Pana Krzysztofa Homenda, powierzając mu funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Pan Krzysztof Homenda posiada wykształcenie wyższe. Ukończone studia i niektóre kursy; posiadane kwalifikacje: - 2011 r. szereg kursów i seminariów z zakresu zarządzania, finansów, restrukturyzacji; - 1999 – egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa; - 1995-1997 studia w Europa Akademie (Niemcy) i Uniwersytet w Helsinkach - International Change Management Executive MBA Programme - 1994-1995 Lancashire Enterprises i Lubelska Szkoła Biznesu – International Personel Development Certificate Training Programme; - 1982-1989 – Katolicki Uniwersytet Lubelski – studia magisterskie. Przebieg pracy zawodowej: od 31.05.2011 – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy "PEPEES" S.A. w Łomży; 04.2011 –30.05.2011 Dyrektor Finansowy "PEPEES" S.A. w Łomży; 03.2010-04.2011 – ODRATRANS S.A. – Wiceprezes Zarządu / Prokurent; 03.2007-03-2010 – JANIKOSODA S.A., SODA MĄTWY S.A., SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o., - Wiceprezes Zarządu; 2001-2007 EXATEL S.A., ENERGO-TEL S.A., NOM Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu /Dyrektor Finansowy; 1996-2000 – BRE Cresco Management Sp. z o.o., V NFI Victoria S.A., PTP KLEINWORT BENSON Sp. z o.o. – Kierownik Inwestycyjny, Dyrektor Inwestycyjny; 1994-1996 – Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. – specjalista, wykładowca. Zajmowane stanowiska: 2010-2011 ODRATRANS S.A. – Wiceprezes Zarządu / Prokurent (do kwietnia 2011); 2008-2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej PTU S.A.; 2006-2008 – Członek Rady Nadzorczej Zachem S.A.; 2009-2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Hatra Sp. z o.o.; 2007-2010 – Wiceprezes Zarządu JANIKOSODA S.A., SODA MĄTWY S.A., SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o.; 2007-2009 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Soda-Med. Sp. z o.o. 2001-2007 – Wiceprezes EXATEL S.A i NOM Sp. z o.o. Pan Krzysztof Homenda nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie widnieje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                   Wojciech Faszczewski   2011-06-16
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy   Krzysztof Homenda     2011-06-16
czw 16, czerwiec 2011 13:27 Opublikował: Szymon Janucik