Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Midston Developments nie ma prawa wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Pepees

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 lipca 2011 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2011 i ustalił, że Midston Developments Limited ("Midston") nie może wykonywać prawa głosu z 23.364.845 akcji Spółki. Apelacja Midston została oddalona. (por. raport bieżący nr 2/2011) Wyrok Sadu Apelacyjnego jest prawomocny. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu                                    Wojciech Faszczewski   2011-07-14
Członek Zarządu /Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda     2011-07-14
czw 14, lipiec 2011 14:53 Opublikował: Szymon Janucik