Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez Midston Developments Limited

Raport bieżący nr 34/2011
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji ("Midston") - Pana Artura Cieślika, iż w wyniku zbycia akcji PEPEES S.A. w rezultacie transakcji dokonanych na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym w dniach: 18 sierpnia 2011r., 19 sierpnia 2011 r., 30 sierpnia 2011 r oraz w dniu 2 września 2011 r., rozliczonych w dniach : 23 sierpnia 2011 r., 24 sierpnia oraz 2 września 2011 r., Midston posiada 9.013.972 akcji PEPEES stanowiących 10,86% kapitału zakładowego PEPEES. Przed powyższym zbyciem , firma Midston posiadała 11.609.222 akcji PEPEES stanowiących 13,99% kapitału zakładowego PEPEES.

Jednocześnie pełnomocnik Midston informuje, że nad firmą Midston nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie oraz nie ma i nigdy nie było podmiotów zależnych, posiadających akcji PEPEES, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Ustawy o ofercie.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
pon 12, wrzesień 2011 15:00 Opublikował: Szymon Janucik