Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oddalenie wniosku z 2009 r. o rejestrację zmian Statutu

Raport bieżący nr 38/2011
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację, że w dniu 15 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku oddalił wniosek o rejestrację zmiany art. 7.1 Statutu Spółki (obejmującego przedmiot przedsiębiorstwa Spółki), przyjętej uchwałą nr 23 z dnia 27 maja 2009 r. (por raport bieżący nr 12/2009). Postanowienie oddalające wniosek nie jest prawomocne. Uchwała nr 23 została podjęta na tym samym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwały, których nieważność stwierdził Sąd Okręgowy w Białymstoku (por. raporty nr 18/2009 oraz nr 2/2011), niemniej wobec jej podjęcia nie zgłoszono sprzeciwów ani nie została ona zaskarżona.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-11-21
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-11-21
wto 22, listopad 2011 10:39 Opublikował: Szymon Janucik