Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta raportu nr 43

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


W raporcie nr 43 z dnia 8 grudnia 2011 r. , informującym o nabyciu akcji przez Prezesa Zarządu, mylnie podano udział nabytych akcji w kapitale spółki oraz liczbę głosów przysługujących na WZA. Ostatni akapit powinien mieć brzmienie: "Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,11% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 91.433 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,11% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki"


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      Wojciech Faszczewski 2011-12-09
      Krzysztof Homenda 2011-12-09

pią 09, grudzień 2011 09:11 Opublikował: Szymon Janucik