Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez ACP Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 45/2011
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy ACP Sp. z o.o. - Pana Marka Rybackiego, iż w dniu 13 grudnia 2011r., spółka ACP zbyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 8.600.000 szt akcji PEPEES stanowiących 10,36% kapitału zakładowego PEPEES i ogólnej liczby głosów na WZA. Przed zbyciem w/w akcji ACP posiadała 8.600.000 szt akcji PEPEES, które stanowiły 10,36% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczby głosów na WZA Po zbyciu w/w akcji spółka ACP nie posiada akcji PEPEES. ACP jest podmiotem zależnym od Pana Macieja Grabskiego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-16
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-16
śro 21, grudzień 2011 14:27 Opublikował: Szymon Janucik