Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12 czerwca 2013 r.– akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 11/2013
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 12 czerwca 2013 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ: TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 20,79 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %. Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 13,05% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %. M7 sp. z o.o.: 4.149.014 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 4.149.014 głosów na ZWZ, które stanowiły 10,03% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,99 %. Crownmate Trading Ltd: 3.815.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.815.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 9,23% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,6 %. Nawigator Trade Ltd: 3.687.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.687.917 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,92% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,44 %. Bank Julius Bear and Co AG.: 2.303.273 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 2.303.273 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,57% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,78 %. Łukbud sp. z o.o.: 2.273.961 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 2.273.961 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,5% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,74 %. Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 41.346.419 głosy, tj. 49,81% ogólnej liczby głosów.
 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-06-13 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2013-06-13 
czw 13, czerwiec 2013 15:15 Opublikował: Szymon Janucik