Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Ogłoszenie Strategii Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. na lata 2013 -2018

Raport bieżący nr 18/2013


Prezentacja Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zawarte w Strategii informacje i założenia w żadnym zakresie nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. Zawarte w Prezentacji Strategii informacje lub liczby, w tym dotyczące przyszłości nie stanowią prognoz ani szacunków. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego Prezentacja Strategii będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.: www.pepees.pl od dnia 30 września 2013 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2013-09-30 
Członek Zarządu Krzysztof Homenda 2013-09-30 
 
 
Załącznik 
 
Strategia PEPEES S.A. na lata 2013-2018
pon 30, wrzesień 2013 21:05 Opublikował: Szymon Janucik