Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd  Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. („Spółka”) z siedzibą w Łomży niniejszym informuje, że w Spółce nie są stosowane w sposób trwały, wyszczególnione w załączniku, zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

czw 19, marzec 2015 14:23 Opublikował: Szymon Janucik