Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2015 r. - powzięte uchwały

Raport bieżący nr 13/2015

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "Pepees" S.A. przekazuje w załączeniu uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2015 r. (w kolejności powzięcia) wraz z informacją o oddanych głosach i zgłoszonych sprzeciwach. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych prekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2015-05-27

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2015-05-27

Załączniki

  1. Uchwały
śro 27, maj 2015 14:27 Opublikował: Szymon Janucik