Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów przez pełnomocnika

Raport bieżący nr 17/2015
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 maja 2015 r. otrzymał zawiadomienie pana Grzegorza Maj, pełnomocnika akcjonariusza Maksymiliana Macieja Skotnickiego, umocowanego do reprezentowania tego akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 maja 2015 r. i wykonywania prawa głosu bez odrębnej instrukcji do głosowania z 19.532.088 akcji Spółki stanowiących 20.56% wszystkich akcji spółki, z których przysługuje 19.532.088 głosów, co stanowi 20.56% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie pełnomocnik poinformował, iż poza reprezentowaniem wyżej wymienionego akcjonariusza posiada 350 akcji Spółki, z których będzie mógł wykonywać prawo głosu po utracie możliwości wykonywania prawa głosu na podstawie pełnomocnictwa.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-05-28 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2015-05-28 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

czw 28, maj 2015 14:04 Opublikował: Szymon Janucik