Strona główna » Relacje inwestorskie » Spółka » Biegły Rewident

Zasada zmiany biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Spółka stosuje zasadę zmiany osoby odpowiedzialnej za badanie sprawozdań finansowych co 5 lat, zgodnie z wymaganiami stawianymi przed osobami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych zawartych art 89 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 77, poz 649).

Wybór oraz zmiana podmioty uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki jest dokonywany przez Radę Nadzorczą Spółki.

pią 11, marzec 2016 09:13 Opublikował: Szymon Janucik