Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 maja 2016 r. – akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 12/2016
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 maja 2016 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na ZWZ:
Maksymilian Skotnicki: 19.532.088 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 19.532.088 głosów na ZWZ, które stanowiły 25,47 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 20,56 %.
Michał Skotnicki: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 11,22 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 9,05 %.

Epsilon FIZ AN.: 6.398.731 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 6.398.731 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,35 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 6,74 %.

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 7,03% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 5,68 %.

Jeffrey Robert Butcher: 4.616.971 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.616.971 głosów na ZWZ, które stanowiły 6,02 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,86 %.

M7 sp. z o.o.: 4.149.014 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 4.149.014 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,41% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,37%.

Navigator Trade Limited: 3.887.917 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.887.917 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,07% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w dniu odbycia ZWZ: 4,09 %.

W dniu odbycia ZWZ całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 95.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 76.676.616 głosów, tj. 80,71 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia ZWZ.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2016-05-23
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2016-05-23

pon 23, maj 2016 14:21 Opublikował: Szymon Janucik