Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 18/2016 dotyczącym zawarcia aneksów do umów kredytowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. kolejnego aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) i Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław Sp. z o.o. (Bronisław) a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Aneks).

Na mocy Aneksu zmieniono w szczególności kwoty limitów dostępnych w ramach kredytu odnawialnego i nieodnawialnego, w konsekwencji czego łączna wartość limitu kredytowego udzielonego Emitentowi oraz jego spółkom zależnym wynosi obecnie 37 mln zł . Aneks zmienił limit kredytu odnawialnego w ten sposób, że obecnie kredyt odnawialny udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi odpowiednio 3,75 mln zł, 1,125 mln zł oraz 1,125 mln zł, natomiast kredyt nieodnawialny udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi odpowiednio 15 mln zł, 1,5 mln zł oraz 9,5 mln zł. Aneks nie wprowadził zmian w zakresie kredytu w rachunku bieżącym i zgodnie z pierwotnymi zapisami umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. kredyt w rachunku bieżącym udzielony Emitentowi, Lublinowi i Bronisławowi wynosi odpowiednio 4 mln zł, 0,5 mln zł oraz 0,5 mln zł.

Dodatkowo na mocy Aneksu rozszerzono zakres przeznaczenia kredytu nieodnawialnego w ten sposób, że obecnie obejmuje on finansowanie oraz refinansowanie zakupu ziemniaków oraz finansowanie zakupu sadzeniaków dla rolników.

Pozostałe warunki umowy wielocelowej linii kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.
Podpisy osób reprezentujących spółkę

Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2017-06-21
Członek Zarządu Tomasz Rogala 2017-06-21

śro 21, czerwiec 2017 12:23 Opublikował: Szymon Janucik