Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 w sprawie zwołania na dzień 24 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. ("Spółka") przekazuje w załączaniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj.Dz. U. z 2014 r poz. 133).

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-16 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-02-16 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Projekty uchwał
pią 16, luty 2018 16:58 Opublikował: Szymon Janucik