Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2015

2015

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2015
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,74%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2015
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,35
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2015
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,5
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2015
zysk netto/aktywa ogółem 2,39%
pią 18, marca 2016 12:32 Opublikował: Szymon Janucik