Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2012

2012

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2012
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,48%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2012
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,53
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2012
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,41
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2012
zysk netto/aktywa ogółem 1,19%
czw 29, października 2015 21:55 Opublikował: Szymon Janucik