Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2016

2016

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2016
zysk netto/przychody ze sprzedaży 9,48%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2016
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,33
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2016
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,53
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2016
zysk netto/aktywa ogółem 6,47%
śro 05, kwietnia 2017 18:02 Opublikował: Szymon Janucik