Strona główna » Plantatorzy

Wykaz koordynatorów

Tel. kontaktowy 506 014 980

Teren działania: północna część województwa podlaskiego, wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiegoTel. kontaktowy 506 014 981

Teren działania: północno-wschodnia część województwa mazowieckiego, północno-zachodnia część województwa podlaskiegoTel. kontaktowy 506 014 983

Teren działania: północna część województwa mazowieckiegoTel. kontaktowy 506 014 984

Teren działania: wschodnia część województwa mazowieckiego, zachodnia część województwa podlaskiegoTel. kontaktowy 691 990 743

Teren działania: południowa część województwa podlaskiego, północna część województwa lubelskiegoTel. kontaktowy 691 363 071

Teren działania: województwo kujawsko – pomorskie, południowa część województwa pomorskiegoTel. kontaktowy 693 486 623

Teren działania: południowa część województwa mazowieckiego, południowa część województwa lubelskiego, województwo łódzkieTel. kontaktowy 691 251 121


Teren działania: południowo – wschodnia część województwa warmińsko – mazurskiego, północno – zachodnia część województwa mazowieckiegoTel. kontaktowy 691 961 110

Teren działania: zachodnia część województwa warmińsko – mazurskiego, północno – zachodnia część województwa mazowieckiego
2010-12-01 16:55 Opublikował: Szymon Janucik