Strona główna » Plantatorzy

List otwarty do Rolników

Szanowni Rolnicy,

Zakład PEPEES S.A od 50 lat współpracuje z rolnikami. Jednocześnie prowadzimy działania zmierzające ku podkreśleniu znaczenia roli polskiego rolnictwa w budowaniu branży gospodarczej w Polsce. Cenimy sobie Naszą współpracę, której celem jest poprawa konkurencyjności polskiego rynku spożywczo – rolnego w Europie i na świecie. Dlatego każdego dnia doceniamy Wasz trud i chcemy podziękować za Wasze oddanie do ziemi i upraw. To praca Rolników wpływa na rozwój najważniejszych sektorów gospodarczych w Polsce. Dziś w dniu wspomnienia św. Izydora Oracza, patrona wszystkich rolników powinniśmy szczególnie o tym pamiętać i dziękować każdemu Rolnikowi za zaangażowanie, prace i dbanie o Nasze wspólne dziedzictwo – Polską Ziemię.

 

“Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. (…). Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”

Jan Paweł II

                    
/-/ Wojciech Faszczewski
Prezes Zarządu PEPEES S.A.
2014-05-15 15:30 Opublikował: Szymon Janucik