Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2011

2011

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2011
zysk netto/przychody ze sprzedaży 8,47%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2011
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,51
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2011
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,42
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2011
zysk netto/aktywa ogółem 5,49%
czw 29, października 2015 21:54 Opublikował: Szymon Janucik