Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2021

2021

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2021
zysk netto/przychody ze sprzedaży -1,09%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2021
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,28
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2021
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,5
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2021
zysk netto/aktywa ogółem -0,68%
czw 17, marca 2022 11:11 Opublikował: Szymon Janucik