Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2013

2013

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2013
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,55%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2013
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,60
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2013
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,39
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2013
zysk netto/aktywa ogółem 0,42%
czw 29, października 2015 21:55 Opublikował: Szymon Janucik