Strona główna » Relacje inwestorskie » Akcje PEPEES na Giełdzie » Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

22-05-1997

 

Podział akcji (tzw. split)

Uchwała WZA    28-06-2007

Pierwsze notowanie po splicie  -      24-08-2007

 

Dywidenda

Decyzja o wypłacie dywidendy przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie. Zarząd PEPEES S.A. rekomendując wypłatę dywidendy przez Spółkę każdorazowo będzie brał pod uwagę bieżącą sytuację finansową grupy PEPEES i jej plany inwestycyjne.

Dywidenda z zysku za rok Dzień dywidendy

Termin wypłaty

Wysokość dywidendy

Dywidenda na jedną akcję

 2019 01.07.2020 31.07.2020 11.400.000 PLN 0,12 PLN
 2018 08.07.2019 27.09.2019 11.400.000 PLN 0,12 PLN
 2017 - - - -
 2016 - - - -
  2015 - - - -

 

 

 

Prawo poboru

25-06-2009

 

Kolejne emisje akcji

 WZA 24-05-2011

 

Kolejne wprowadzenie akcji do obrotu

Akcje serii B    30-04-2014

 

Wezwania

Wezwanie na sprzedaż akcji własnych w celu umorzenia , WZA 28-06-2007

Ogłoszenie wezwania 31-07-2007

Nabycie akcji własnych 23-11-2007

Umorzenia akcji własnych NWZA 20-12-2007

 

Przymusowy wykup

Nie miał miejsca


Uchwała WZA Data WZA

Wielkość emisji /
podziału / umorzenia [mln]

Cena
nominalna [zł]
Liczba
akcji  po operacji [mln]
Kapitał
akcyjny [mln zł]
Rejestracja  Giełda/ KRS/ KDPW
seria A
przekształcenie
PP w SA
1992-03-24 1,170 10,0 1,170 11,700 1997-05-22
obniżenie kapitału
akcyjnego
1995-09-25   2,1 1,170 2,480  
przeniesienie kapitału
zap. na akcyjny
1996-10-25   6,0 1,170 7,020  
podział akcji - split 2007-06-28 1,170  0,06 117 7,020  2007-08-27
umorzenie akcji 2007-12-20 34 0,06 83 4,980  2008-05-09
Emisja akcji serii B 2011-05-24 12  0,06 95 5,700  2014-04-30
czw 29, października 2015 14:39 Opublikował: Szymon Janucik