Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2020

2020

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2020
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,09%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2020
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,37
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2020
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,5
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2020
zysk netto/aktywa ogółem 1,73%
wto 25, maja 2021 12:47 Opublikował: Szymon Janucik