Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2019

2019

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2019
zysk netto/przychody ze sprzedaży 10,38%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2019
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,27
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2019
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,5
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2019
zysk netto/aktywa ogółem 6,63%
czw 26, marca 2020 13:00 Opublikował: Szymon Janucik