Strona główna » Relacje inwestorskie » Prezentacje » Prezentacje inwestorskie

GPGR - Wskaźnik równości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki za 2020 r.

  

GPGR (Gender Pay Gap Ratio) obliczany jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym
wynagrodzeniem pracowników etatowych (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków)
kobiet i mężczyzn

Wyższa kadra zarządzająca 0.1%
Średnia kadra zarządzajaca 0.27%
Pozostali pracownicy produkcyjni 0.03%
czw 29, lipca 2021 13:36 Opublikował: Przemysław Modzelewski