Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2014

2014

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2014
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,90%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2014
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,33
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2014
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,44
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2014
zysk netto/aktywa ogółem 1,79%
czw 29, października 2015 21:56 Opublikował: Szymon Janucik